Post

Parçanın Değil Bütünün Peşinde

Eski dünyanın gün geçtikçe daha çok sallandığı, yeni bir dünya arayışının yükseldiği bir zamandan geçiyoruz. Her gün her dakika ‘yıkılmaz’ kaideler yıkılıyor, fikirsel sınırlar tekrar çiziliyor. Kapitalizm daha hızlı ve daha yıkıcı şekilde değiştiriyor, dönüştürüyor, çürütüyor ve kenara atıyor.

20 sene önce vaaz edilen ‘küresel bir barış ve huzurun’ tam tersine, tüm dünyayı tehdit eden hastalıkları görüyoruz. Emperyalistler arasında dünya çapında süren rekabetin savaşlarını görüyoruz. Dünyanın her noktasında doğal afetleri tetikleyen küresel ısınmayı görüyoruz. Dünya çapında başını uzatan, devlet başkanlarını iktidara getiren milliyetçiliği, sağcılığı görüyoruz. Kapitalizmin büyücüsü, yer altından çağırdığı güçlere teslim olmuş durumda.

Kapitalizmin çözüm bulacak mecali yok ancak insanlar bu felaketlere çözüm aramıyor değil, arıyorlar. Meydanları dolduruyorlar, Sarayları basıyorlar, yapabildiklerinde hükümetleri deviriyorlar. Bunları yapamıyorlarsa siyasete dalıyorlar, örgütleniyorlar. Eylem yapıyor, sendikalaşıyor, seçimlere katılıyorlar. Hiçbiri olmazsa konuşuyorlar, tartışıyorlar, arıyorlar. Kendi meselelerini; sermayeninkileri değil kendi meselelerini konuşturmak için uğraşıyorlar. 

Kürenin her noktasından buna benzer deneyimler fışkırıyor. Bu deneyimler ve ortaya çıkardığı potansiyeller tüm insanlığı ileriye taşıyor. Ama şimdilik yetmiyorlar. Ufak çapta kalıyorlar, çabuk vazgeçiyorlar, temelleri hedef alamıyorlar. Olsun. Eksiklikler umutsuzluğa değil daha çok çabaya yol açmalı.

Parçaları değil bütünü hedef almalıyız. Yalnızca kendi ülkemize, kendi grubumuza, kendi meselelerimize değil bütüne ve temele odaklanmalıyız. Sorunlar tüm dünyada ise çözümü de tüm dünyayı değiştirecek fikirlerde aramalıyız. Tüm bunları durmak bilmeden, yorulmadan anlatmalıyız. 

Kapitalizmi yenecek kolay bir yol yok. Bir gecede devlerin bileğini bükmenin, tarihsel deneyimlerin üzerinden atlamanın bir yolu yok. Ancak bu kendi halinde yolunu bulur demek değil. İkna isek başkalarını da ikna etmeliyiz. Mücadeleyi paylaşmanın yollarını bulmalıyız. Parçanın değil bütünün peşinde mesafeleri hızlıca kat etmeliyiz. 

Yarın, geniş bir yazar kadrosu ile günceli değerlendirme, siyasi gelişmeleri takip etme, öngörme, anlama ve fikri bir yön çizme hedefindedir. Ancak yayınlanan yazılardaki görüşler, Yarın Yayın Kurulu’nun politik değerlendirmeleriyle tümüyle aynı çizgide olmayabilir. Farklı değerlendirmelere sahip olsalar da mücadeleye katkı sunacağını düşündüğümüz tüm yazılara yayın ilkelerimiz çerçevesinde yer vereceğiz.

İlgili Yazılar

Post

Sosyalistler için Tespit, Amaç ve Yöntem

Post

'Geççek' ama 'Kuzu Kuzu' Bekleyerek Değil

Post

Savaş Kapitalizmin Kuralıdır

Post

Savaşa Karşı Tutarlı Yol

Post

Çatlaklar Hallolmaz, Çelişkiler Kaçınılmaz

Post

Parçanın Değil Bütünün Peşinde

Post

Kaçmayı Hayal Etmek

Post

Fark Eder

Post

Vakit Kaybetmeden

Post

Muharebe Meydanımız

Post

Umut

Post

Dünya Çapında